hiện tại vị trí: Trang chủ / Tin tức / CÔNG TY / Hiểu các nguyên tắc của xét nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM: sự cố của xét nghiệm miễn dịch vàng keo

Hiểu các nguyên tắc của xét nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM: sự cố của xét nghiệm miễn dịch vàng keo

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2023-11-02      Nguồn:Site

Hiểu các nguyên tắc của xét nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM: sự cố của xét nghiệm miễn dịch vàng keo

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch CoVID-19, các xét nghiệm chẩn đoán đóng vai trò then chốt trong việc xác định và kiểm soát sự lây lan của virus. Một phương pháp chẩn đoán như vậy là Thử nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM, dựa trên nguyên tắc xét nghiệm miễn dịch vàng keo. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào khoa học đằng sau kỹ thuật thử nghiệm sáng tạo này và khám phá cách nó giúp phát hiện các kháng thể covid-19.


Khoa học về xét nghiệm miễn dịch vàng keo

Golloidal Gold Immunoassay là một kỹ thuật được thiết lập tốt được sử dụng để phát hiện các kháng nguyên hoặc kháng thể cụ thể trong các mẫu sinh học. Trong bối cảnh xét nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM cho CoVID-19, phương pháp này được áp dụng để xác định các kháng thể IgM và IgG, là dấu hiệu cho thấy sự tiếp xúc của một người với virus.Thử nghiệm xét nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM


Thủ tục kiểm tra

Thử nghiệm bắt đầu với việc áp dụng mẫu vật và bộ đệm phát hiện vào hộp mực thử nghiệm. Các mẫu vật thường bao gồm các mẫu máu hoặc huyết thanh thu được từ bệnh nhân. Bộ đệm phát hiện chứa thuốc thử cần thiết cho xét nghiệm.


Hình thành các phức hợp

  1. Phức hợp IgM (phức hợp M): Khi mẫu vật chứa kháng thể IgM covid-19, các kháng thể này kết hợp với kháng nguyên tái tổ hợp CoVID-19 có nhãn vàng. Sự tương tác này dẫn đến sự hình thành của phức hợp vàng kháng nguyên IgM-virus (phức hợp M).

  2. Phức hợp IgG (phức hợp G): Tương tự, nếu mẫu vật chứa các kháng thể IgG CoVID-19, chúng liên kết với kháng nguyên tái tổ hợp covid-19 được dán nhãn vàng keo, tạo ra phức hợp vàng kháng nguyên IgG-virus (phức hợp G).


Trực quan hóa và giải thích

Sự hiện diện của các phức hợp kháng thể-kháng thể này có thể được hình dung trong hộp mực thử nghiệm, thường là các đường màu. Sự xuất hiện của các dòng ở các vùng thích hợp (đối với IgM và IgG) cho thấy kết quả dương tính, biểu thị sự hiện diện của các kháng thể CoVID-19 trong mẫu của bệnh nhân.


Thử nghiệm kháng thể nhanh IgM IgM, dựa trên nguyên tắc xét nghiệm miễn dịch vàng keo, cung cấp một phương tiện nhanh chóng và đáng tin cậy để phát hiện các kháng thể covid-19 ở các cá nhân. Bằng cách hiểu khoa học cơ bản và sự hình thành các phức hợp IgM và IgG, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và cá nhân có thể hiểu rõ hơn về kết quả của các xét nghiệm này. Phương pháp chẩn đoán này đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để chống lại đại dịch covid-19, hỗ trợ phát hiện sớm và theo dõi sự lây lan của virus.